• Onde as miñas comadres vou polo vento, vou polo aire.